Εναρκτήρια Συνάντηση του Προγράμματος “Incuba – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες (Cross Border agrifood incubators)” στην Περιφέρεια Απουλίας και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος “Incuba – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες [...]