Έργο Incuba: διεξήχθη online το τελευταίο παραδοτέο για την ενίσχυση των δημοσίων πολιτικών νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Η επιχειρηματικότητα των νέων στον αγροδιατροφικό τομέα και οι πολιτικές [...]