Το Επιμελητήριο Ηλείας στο πλαίσιο του έργου με κωδικό MIS : 5003241 και τίτλο : Cross Border Agrifood Incubators ,  και Ακρωνύμιο : INCUBA καλεί τυχόν ενδιαφερόμενους /ες για συμμετοχή σε πρόγραμμα παροχής συμβουλών / κατάρτισης (mentoring program) και επιμόρφωσης, που θα λάβει χώρα στη μονάδα προ-θερμοκοίτισης του Επιμελητηρίου Ηλείας, να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. συνημμένα αρχεία).

INCUBA_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Προθερμοκοίτιση

INCUBA_ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Προθερμοκοίτιση

 

Print Friendly, PDF & Email