Νεανική επιχειρηματικότητα: οι ευκαιρίες και οι στρατηγικές για την ενίσχυση των καινοτόμων ΜμΕ στις περιοχές της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας αποτελούν το κεντρικό θέμα διαδικτυακού σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM, την 9η Ιουλίου, από τις 10 μέχρι με τη 1.

Η συνάντηση διοργανώνεται από το CIHEAM Bari, εταίρο του Ευρωπαϊκού Έργου «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες», στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ο επικεφαλής εταίρος. Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση 900.000,00€ , στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VA «ΕλλάδαΙταλία 2014 -2020», με στόχο την ενίσχυση των αγροδιατροφικών θερμοκοιτίδων που θα υποστηρίξουν τη δημιουργία, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίηση των νεοφυών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Απουλία και την Ελλάδα.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται επίσης από το Επιμελητήριο Ηλείας, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι, την Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας καθώς και το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας της Περιφέρειας Απουλίας, που συμμετέχουν ως συνδεδεμένοι εταίροι.

Η διαδικτυακή αυτή συνάντηση θα φέρει σε επαφή διάφορους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων διεθνών θερμοκοιτίδων και καινοτόμων δρώντων, προκειμένου να μοιραστούν τεχνογνωσία και εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από την υλοποίηση Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VA «ΕλλάδαΙταλία», σχετικών με την υποστήριξη των νεοφυών και καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η συζήτηση θα βοηθήσει στην ανταλλαγή ιδεών και στην αναγνώριση των νέων προκλήσεων, τις οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα μελλοντικά προγράμματα Ελλάδας-Ιταλίας της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.

Το Έργο INCUBA επιδιώκει επίσης να προωθήσει μια συμφωνία που θα επιτρέψει στους θεσμούς που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξης της καινοτομίας, να ενθαρρύνουν την υλοποίηση έργων με άξονα την προαγωγή και στήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε διασυνοριακό επίπεδο.

Οι κύριοι Maurizio Raeli, Διευθυντής του CIHEAM και Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας, υπεύθυνος του έργου (Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Επικεφαλής εταίρος), θα κηρύξουν την έναρξη της διαδικτυακής συνάντησης.

Ο κος Gianfranco Gadaleta, Συντονιστής της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», θα ανακοινώσει κάποιες – υπό διαμόρφωση – προτάσεις για το επόμενο πρόγραμμα INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία» και θα αναλύσει επίσης τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Στη διαδικτυακή συνάντηση θα παρεβρεθούν επίσης οι Damiano Petruzzella και Jocelyne Jawhar (Ciheam Bari), Barbara De Ruggieri και Annamaria De Marinis (Πανεπιστήμιο του Bari), Annamaria Fiore και Stefano Marastoni (ARTI), Αθανάσιος Καλογεράς, (Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ» του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων), Vitandrea Marzano (Δήμος του Bari) για το Έργο «Creative Camps», Ιωάννα Αθ. Γιαννούκου (Πανεπιστήμιο Πατρών ) για το Έργο «Ilonet», Susanna Torres (Pino Pascali Foundation), για το Έργο «Craft Lab» και  Francesca Imperiale (Πανεπιστήμιο του Salento) για το Έργο «Traces»

Τον συντονισμό της συνάντησης θα έχει ο κος Giordano Dichter, ειδικός σε προγράμματα θερμοκοίτισης.

—-

Puglia Region – Joint Secretariat Communication Officer

Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@greece-italy.eupress@greece-italy.eu

ARTI – Apulia Region Agency for Technology and Innovation External Relations and Communication Service +39 080 96.74.217- 219 comunicazione@arti.puglia.it

Chamber of Commerce of Bari Press Office

Chicca Maralfa +39 080 2174236 chicca.maralfa@ba.camcom.it

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes CIHEAM BARI

Press Office

Stefania Lapedota +39 080 4606271 lapedotas@iamb.it

Print Friendly, PDF & Email