Την Παρασκευή 26/06/2020 διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) με θέμα «Εκπόνηση Μελέτης για Μέτρα Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα».

Η μελέτη γενικότερα παρουσιάζει χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι σε εξέλιξη ή αναμένονται, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα για ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η εκπρόσωπος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας, κυρία Άννα-Μαρία Φιόρε, παρουσίασε χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων στην Ιταλία, καθώς και στατιστικά στοιχεία για τον αγροδιατροφικό τομέα της Απουλίας και της  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Από όλους τους εταίρους του έργου, τονίστηκε η αξία της καινοτομίας, της ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας αλλά και η αξία της διατήρησης παραδοσιακών τεχνικών στην καλλιέργεια για την  παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Επιπρόσθετα, στο ίδιο πλαίσιο οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο θα καταθέσουν τις προτάσεις ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο προτάσεων πολιτικής για την νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα.

Στις 9 Ιουλίου θα διοργανωθεί από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τις στρατηγικές και τις ευκαιρίες ενίσχυσης καινοτόμων ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι Κ. Τζαμαλούκας, Π. Νικολούτσου, και Δ. Κλωνάρης, από το Επιμελητήριο Ηλείας ο Δ. Μπακάλης, από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι ο Μ. Avantaggiato, από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας η κα. Α. Fiore, F. Tondi και F. Barrile και από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι η F. Volpe.

Το έργο INCUBA, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα”, έχει ως γενικό στόχο να υποστηρίξει τη δημιουργία, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων και των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής, μέσω της ενδυνάμωσης υφιστάμενων αλλά και δημιουργίας νέων θερμοκοιτίδων. Το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% μέσω  εθνικής συγχρηματοδότησης.

Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει επίσης το Επιμελητήριο Ηλείας, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι – Ιταλία, την Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας – Ιταλία και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι – Ιταλία. Επίσης, συμμετέχουν ως συνδεδεμένοι εταίροι το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Απουλίας – Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας.

Print Friendly, PDF & Email