Η εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος “Incuba – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες (Cross Border agrifood incubators)”   πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, το διάστημα 31 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2018 στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία και είναι ο Επικεφαλής εταίρος του έργου.

Το πρόγραμμα INCUBA, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg VA Greece-Italy 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας “Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα”, έχει ως γενικό στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της δημιουργίας, της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της διεθνοποίησης των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜμΕ,  μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων και των νέων θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην περιοχή του έργου.

Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σημαντικός πυλώνας στους τομείς της Καινοτομίας και της Ανταγωνιστικότητας στην περιοχή του Προγράμματος Ελλάδα – Ιταλία, καθώς έχει βραβευθεί ως Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για το έτος 2017 (European Entrepreneurial Region).

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης το Επιμελητήριο Ηλείας καθώς και τρείς εταίροι από την Ιταλία,  το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι, η Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας καθώς και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι – CIHEAM.

Ως συνδεδεμένοι εταίροι συμμετέχουν στο σχήμα  το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια της Απουλίας – Τμήμα Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Το έργο INCUBA αποτελεί συνέχεια του στρατηγικού έργου «Fooding» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί ήδη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, με κύριο αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο θερμοκοιτίδων στην Πάτρα και το Μπάρι, που υποστηρίζουν τις αγροδιατροφικές και αγροτικές επιχειρήσεις μέσω διαδικασιών επώασης νέων επιχειρηματιών. Βασικός σκοπός του έργου είναι η δημιουργία θερμοκοιτίδων για την υποστήριξη νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Οι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος INCUBA περιλαμβάνουν την ενημέρωση, τη δημοσιότητα και τη διάδοση, την ανταλλαγή και τη δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου υπηρεσιών επώασης για νεοφυείς επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση των υφιστάμενων θερμοκοιτίδων στο Μπάρι και την Πάτρα και τη διατύπωση διασυνοριακών προτάσεων πολιτικής , που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Print Friendly, PDF & Email