Παράταση για την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Παράταση για την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.  H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προσκαλεί ενδιαφερόμενα άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια νεοφυή επιχείρηση στον Αγροδιατροφικό τομέα αλλά [...]

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου “Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ομάδων δικαιούχων – αποδεκτών των δράσεων του έργου, δημιουργία λιστών για την πλατφόρμα του έργου και υπηρεσίες λειτουργίας θερμοκοιτίδων, για τις δράσεις του έργου «Cross Border Agrifood [...]

Νεανική Επιχειρηματικότητα: διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο, 9 Ιουλίου 2020

Νεανική επιχειρηματικότητα: οι ευκαιρίες και οι στρατηγικές για την ενίσχυση των καινοτόμων ΜμΕ στις περιοχές της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας αποτελούν το κεντρικό θέμα διαδικτυακού σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM, την [...]

Διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) με θέμα «Εκπόνηση Μελέτης για Μέτρα Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα»

Την Παρασκευή 26/06/2020 διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) με θέμα «Εκπόνηση Μελέτης για Μέτρα Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα». Η μελέτη [...]

Συμμετοχή του έργου INCUBA σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου TAGs

Το έργο INCUBA – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες συμμετείχε στην παρουσίαση διαδικτυακής πλατφόρμας για την καταγραφή γεωχωρικών δεδομένων στο χωράφι και την αποθήκευση τους σε χωρική βάση δεδομένων η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου TAGs [...]

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟ-ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Το Επιμελητήριο Ηλείας στο πλαίσιο του έργου με κωδικό MIS : 5003241 και τίτλο : Cross Border Agrifood Incubators ,  και Ακρωνύμιο : INCUBA καλεί τυχόν ενδιαφερόμενους /ες για συμμετοχή σε πρόγραμμα παροχής συμβουλών / [...]

 • Startup

Θεματικό Εργαστήριο για νεοφυείς επιχειρήσεις – Incuba

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INCUBA – «Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες» και αναφορικά με τη δράση " Εξατομικευμένο πρόγραμμα θερμοκοίτισης για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις ", ξεκίνησε στις 27 Μαΐου 2020 τις εργασίες του το «Θεματικό [...]

Θεματικό εργαστήριο για την εκκίνηση νεοφυών επιχειρήσεων –  Incuba

Το εν λόγω εργαστήριο πραγματοποιήθηκε για 10 νεοσύστατες επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν ως μέρος του έργου Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας – INCUBA και αποτέλεσε μια σημαντική ιδιωτική δράση κατάρτισης μέσω του Facebook Italia και LVentureLUISS EnLabs,  κατά [...]

Τρίτη συνάντηση της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Incuba – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες (Cross Border agrifood incubators)”.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στην Πάτρα στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έδρα του Επικεφαλής Εταίρου του έργου πραγματοποιήθηκε η  τρίτη συνάντηση του Εταιρικού Σχήματος του έργου «INCUBA – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες (Cross [...]

 • PRESS RELEASE INCUBA FOLDERS
 • Workshop panel press release
 • Workshop panel Incuba
 • WorkShop Participants

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS, ACRONYM: «INCUBA» & MIS: 5003241

Στο πλαίσιο του έργου Incuba  υλοποιήθηκε τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019, Διεθνές Εργαστήριο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ηλείας (4ος Όροφος) με στόχο την παρουσίαση της μεθοδολογίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου καθώς [...]

 • Παρουσίαση INCUBA
 • INCUBA Usb
 • INCUBA Στυλό και φάκελος

Παρουσίαση του μοντέλου λειτουργίας της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων σε φορείς της Περιφέρειας Απουλίας και εταίρους του προγράμματος #INCUBA

Στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος #INCUBA, η 17η Δεκεμβρίου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την #Απουλία, αφού την συγκεκριμένη ημερομηνία έγινε  η παρουσίαση του μοντέλου λειτουργίας της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων στους εταίρους του Έργου καθώς [...]

 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις
 • Ενημερωτική εκδήλωση INCUBA
 • Ενημερωτικές Εκδηλώσεις προσέλκυσης ενδιαφερομένων
 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις panel
 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις πίνακας

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις προσέλκυσης ενδιαφερομένων μερών (stakeholders)

Με στόχο την αναζήτηση και προσέλκυση ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) για την δημιουργία και την ενίσχυση θερμοκοιτίδων με βασικό προσανατολισμό την υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα και τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, [...]

 • 2nd Project Meeting of the European project INCUBA
 • Δεύτερη συνάντηση της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Incuba
 • Δεύτερη συνάντηση της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Incuba

Δεύτερη συνάντηση της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Incuba – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες (Cross Border agrifood incubators)”.

Στον Πύργο στις 08 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση του Εταιρικού Σχήματος του ευρωπαϊκού έργου «INCUBA – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες (Cross Border agrifood incubators)». Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του έργου, [...]

 • Kick-off meeting of Incuba project

Εναρκτήρια Συνάντηση του Προγράμματος “Incuba – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες (Cross Border agrifood incubators)” στην Περιφέρεια Απουλίας και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος “Incuba – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες (Cross Border agrifood incubators)”   πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, το διάστημα 31 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 2018 στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία και [...]

Print Friendly, PDF & Email