Στο πλαίσιο του έργου Incuba  υλοποιήθηκε τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019, Διεθνές Εργαστήριο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ηλείας (4ος Όροφος) με στόχο την παρουσίαση της μεθοδολογίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με το μοντέλο μιας οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμης θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής.

Στις εργασίες του Διεθνούς Εργαστηρίου συμμετείχε ο κ. Αθανάσιος Χαρέμης, Οικονομολόγος και μέλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με την ιδιότητα του Innovation Consultant, ο οποίος αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις της αγροδιατροφής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, παρουσιάζοντας παραδείγματα καινοτομίας και καλών πρακτικών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη παρουσίαση για τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει η καινοτομία σε θέματα αγροδιατροφής.

Οι εργασίες του εργαστηρίου ολοκληρωθήκαν με αναλυτική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων για πρακτικά θέματα αναφορικά με την ενεργοποίηση συμμετοχικών επιχειρηματικών σχημάτων και υφιστάμενων επιτυχημένων μοντέλων αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας.

Σε όλους τους συμμετέχοντες στις εργασίες του Διεθνούς Εργαστηρίου δόθηκαν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, μετά το πέρας των εργασιών του.

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα του “Incuba” μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη σελίδα του προγράμματος στο Facebook:

https://www.facebook.com/Incuba-121777652554939/

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Print Friendly, PDF & Email