Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου: «Cross Border Agrifood IncubatorsINCUBA (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες)» του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg Greece – Italy 2014-2020, διασυνοριακή συνάντηση μεταξύ  εταίρων και ενδιαφερόμενων φορέων. Η  διασυνοριακή συνάντηση είχε ως στόχο την παρουσίαση και την επικύρωση του εγγράφου πολιτικής «Συστάσεις για την στήριξη των δημοσίων πολιτικών υπέρ των νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της Αγροδιατροφής» και αποτέλεσε ένα από τα τελευταία παραδοτέα του έργου.

Το έγγραφο, το οποίο παρουσιάστηκε από την κα Annamaria Fiore, εκ μέρους του εταίρου του έργου «ARTI Puglia», προτείνει συστάσεις και δράσεις για τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της Αγροδιατροφής, και ως εκ τούτου απευθύνεται ειδικότερα σε περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος όλοι οι εταίρου του έργου και κατέθεσαν χρήσιμες προτάσεις για την οριστικοποίηση της τελικής μορφής του παραδοτέου.

Print Friendly, PDF & Email