Στο πλαίσιο του έργου: «Incuba – Cross border agrifood incubators (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες)» Interreg V-A Πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020

Το Επιμελητήριο Ηλείας έχει την τιμή να φιλοξενήσει ως κεντρικό ομιλητή, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), Δρ. Χαρίλαο Λαμπρόπουλο, στη διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ επιχειρηματικών αγγέλων και νεοφυών επιχειρήσεων, που θα διεξαχθεί τη

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, 13:00-15:00, με θέμα:

«Τρέχουσες επενδυτικές τάσεις και πρότυπα επιχειρηματικότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα»

Τη συνάντηση θα προλογίσει ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ.  Φωκίων Ζαΐμης, ενώ στο διαδικτυακό πάνελ θα συμμετέχουν επίσης οι:

  • κ. Κωνσταντίνος Νικολούτσος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας
  • κ. Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας, Υπεύθυνος Έργου INCUBA, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • κ. Οδυσσέας Ράπτης, Διευθύνων Σύμβουλος E-TRIKALA Α.Ε.
  • κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Πελοποννήσου
  • κ. Διονύσιος Μπριντζίκης, ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ
  • κ. Γιώργος Χρυσόμαλλος, HIPPOCRATES FARM

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom και στοχεύει στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και δυναμικής της ελληνικής startup βιομηχανίας καθώς και στην παρουσίαση καλών πρακτικών αναφορικά με την ανάπτυξη και χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών νεοφυών επιχειρήσεων.

Κοινό καθώς και (δυνητικές) νεοφυείς επιχειρήσεις  μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να συμμετέχουν στο διάλογο, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/j/81859479430?pwd=Qmd3LzRzNWFyNkhnR1dVWS9lWlFHdz09

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο ιστότοπο:

https://incubaproject.eu/

Print Friendly, PDF & Email