Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INCUBA – «Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες» και αναφορικά με τη δράση ” Εξατομικευμένο πρόγραμμα θερμοκοίτισης για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις “, ξεκίνησε στις 27 Μαΐου 2020 τις εργασίες του το «Θεματικό Εργαστήριο για νεοφυείς επιχειρήσεις – Incuba», στο οποίο έλαβαν μέρος όλες οι νεοφυείς επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο έργο. Το εργαστήριο οργανώνεται υπό την αιγίδα του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου του Μπάρι (Ciheam Bari – Ιταλία) σε συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Lventure LUISS EnLabs.

Πρόκειται για ένα εργαστήριο τόσο  θεωρητικής όσο και πρακτικής μορφής,  που προσπαθεί να εφαρμόσει μεθοδολογίες και προσεγγίσεις «επικύρωσης στην αγορά» και  «μετάβασης στην αγορά»  και σε επιχειρηματικά μοντέλα χαρακτηριστικά των ΜμΕ ή των νεοσύστατων επιχειρήσεων της Μεσογείου, που εμφανίζουν πιο γραμμικούς δείκτες ρυθμού ανάπτυξης. Το πρώτο μέρος του Εργαστηρίου  χωρίζεται σε τρεις μεθόδους εκπαίδευσης: Διαδικτυακό Εργαστήριο Ανάπτυξης Νεοφυών Επιχειρήσεων, Διαφήμιση και Ιδρυτές Επιχειρήσεων.

Αφετέρου, το δεύτερο μέρος του Εργαστηρίου, θα αποτελείται από μια φάση ελέγχου της προόδου της εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας τα επιχειρηματικά  σχέδια θα λειτουργήσουν εξ αποστάσεως,  μέσω της ομάδας LV8,  χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες μεθόδους απομακρυσμένης συνεργασίας, όπως τα Slack, Trello, Facebook Group. Σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις , απόρροια της πανδημίας COVID-19, το Θεματικό Εργαστήριο θα λάβει χώρα στην πλατφόρμα ZOOM και θα έχει διάρκεια 2 μηνών, ξεκινώντας από τον Μάιο του 2020.

Print Friendly, PDF & Email