Το εν λόγω εργαστήριο πραγματοποιήθηκε για 10 νεοσύστατες επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν ως μέρος του έργου Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας – INCUBA και αποτέλεσε μια σημαντική ιδιωτική δράση κατάρτισης μέσω του Facebook Italia και LVentureLUISS EnLabs,  κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε επισκόπηση νέων εργαλείων του Facebook για την υποστήριξη επιχειρηματικών μοντέλων ΜμΕ και Εκκίνησης. Οι ομάδες έλαβαν πολύτιμες συμβουλές για την ανάπτυξή τους, μέσω της εμβάθυνσης των γνώσεων τους περί των νέων τάσεων που επηρεάζουν τον κόσμο του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Incuba Startup Worklab» που ξεκίνησε τον Μάιο και πραγματοποιήθηκε από το CIHEAM Bari σε συνεργασία με την LVenture Group.

Πρόκειται για ένα θεωρητικό-πρακτικό μοντέλο που επιδιώκει να εφαρμόσει μεθοδολογίες και προσεγγίσεις εκτίμησης της  αγοράς και μορφής GoToMarket,  τυπικό για νεοσύστατες επιχειρήσεις καθώς επίσης και για τα επιχειρηματικά μοντέλα των ΜΜΕ και τα επιχειρηματικά δεδομένα της περιοχής της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξολοκλήρου εξ αποστάσεως, αποδεικνύοντας ότι η ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να λάβει και αυτή τη μορφή!

Print Friendly, PDF & Email