Παράταση για την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προσκαλεί ενδιαφερόμενα άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια νεοφυή επιχείρηση στον Αγροδιατροφικό τομέα αλλά [...]

OPEN INVITATION TO PARTICIPATE IN AGRIFOOD BUSINESS INCUBATOR

In the context of the implementation of the project "Cross Border Agrifood Incubators - INCUBA (Cross Border Agrifood Incubators)" in the framework of the INCUBA project of the European Territorial Cooperation Program Interreg Greece-ltaly 2014-2020 [...]

Youth entrepreneurship: international webinar,9 July2020

Youth entrepreneurship: opportunities and strategies to strengthen innovative SMEs and start-ups support in the Greece – Italy Territorial Cooperation area is the focus of an international webinar which will be held via ZOOM on 9 [...]

OPEN INVITATION TO PARTICIPATE IN AGRIFOOD BUSINESS INCUBATOR

Ilia Chamber, in the context of the implementation of the project “Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA (Cross Border Agrifood Incubators)” , invites potential stakeholders, who are interested in participating at a mentoring program, which [...]

Incuba Startup Worklab

It was held for 10 startups selected as part of the Interreg V-A Greece-Italy – INCUBA project, an important private training session directly with Facebook Italia and LVentureLUISS EnLabs, where new tools offered by Facebook [...]

  • Startup

Incuba Startup Worklab

Within INCUBA project - Cross-border agro-food incubators ", in the activity" Personalized incubation programme addressed to startup and innovative business "," Incuba Startup Worklab "started on 27 May 2020, in which participated all startups involved [...]

Print Friendly, PDF & Email